Skip to content Skip to footer

Параглајдинг обука

Параглајдинг обуку спроводе искусни инструктори са дугогодишњим искуством у обуци пилота у ауторизованом центру за обуку пилота параглајдера у складу са свим стандардима и регулативама које прописује Директорат Цивилног Ваздухопловства Републике Србије ....
Наши инструктори ће вам помоћи око одабира и куповине нове опреме која је потребна за летење ....
Team

ИНСТРУКТОРИ

Зоран Петровић Гуги

Александар Ћирковић  Ћиро 

Петар Панић Ропе

Пријави се за обуку